Jak si udržet odstup a ovládnout své emoce.

Myslíme si, že tento citát přesně sedí na dnešní dobu, kde se zdá, že emoce lidí vzplanou i při nejmenší roztržce, od imaginárních bitev na sociálních médiích přes agresivitu na silnicích, až po slovní útoky za nošení nebo nenošení roušek. 

Slova mají neuvěřitelně velké množství energie v závislosti na tom, jak jsou použita a jak jsou přijímána.

Jeden může zůstat v rozpacích a druhý zase reaguje agresivně, i když jsou oba vystaveni stejným slovům. A to proto, že každý z nás má jinou emoční inteligenci a každý vkládá slovům jinou hodnotu.

 

Co je vlastně emoční inteligence? Je to schopnost uvědomovat si, ovládat a vyjadřovat své emoce a rozumně a empaticky zvládat mezilidské vztahy. Ale jak člověk začlení emoční inteligenci do svého každodenního života?


Emoční inteligence se skládá pár schopností, které si tedy musíme uvědomit:

Sebevědomí je schopnost rozpoznat a porozumět našim náladám a emocím, stejně jako jejich vlivu na ostatní.
Sebeovládání je schopnost odklonit rušivé impulsy a nálady a schopnost dříve myslet než konat.
Motivace je vášeň pro nějakou činnost, usměrňuje naše chování a jednání pro dosažení určitého cíle. 
Sociální uvědomění je schopnost empatie vůči ostatním a uvědomění si jak naše slova a činy ovlivňují ostatní. Stručně řečeno, je to všechno o hodnocení ostatních.
Sociální ovládání je naše schopnost ovlivňovat emoce ostatních a budování vztahů.
 

Na všem můžeme zapracovat tak, že se naučíme ve chvílích stresu rychle zodpovědět na několik jednoduchých otázek:

Je třeba tohle vyřešit hned?
Jak důležité je tohle téma ve větším měřítku?
Můžu od problému na chvíli odejít, abych získal čas a perspektivu?

Čas je často naším velkým spojencem. Když se počítají sekundy, i hluboký nádech může udělat rozdíl mezi dobrou a špatnou reakcí. Až se příště ocitnete ve stresující situaci, udělejte si tu chviličku na rozmyšlenou, nadechněte se a rychle si rekapitulujte tyto otázky. Je vždy lepší si věci promyslet, než toho potom litovat. Zachování zdrženlivosti je klíčem k vyrovnanosti.

Jedinečné produkty, které tě pro tvé fyzické i psychické zdraví najdeš například v sekci Vitamíny. Vitamíny jsou významné nutrienty pro harmonické fungování lidského těla. Tak si nějaké určitě pořiď!