Sebekázeň je hlavní vlastnost, kterou potřebuješ k dosažení cílů

Sebekázeň je hlavní vlastnost, kterou potřebuješ k dosažení cílů, vedení zdravého životního stylu - ať už jde o stravu nebo kondici, ale také k tomu být celkově šťastný.

Pokud chceš zlepšit své sebeovládání, zaměř se na těchto 5 osvědčených metod pro získání lepší kontroly. Vykašli se na emocionální rozhodnutí a začni žít lepší a svobodnější život ;)

1. Odstraň a odolej pokušení
Chceš zlepšit své stravování - nekupuj nezdravé jídlo. Chceš se více soustředit- vypni mobil nebo telku. Jak se naučíš odolat pokušení, tak máš za sebou první a zásadní krok k lepší sebekontrole!

2. Jez pravidelně a zdravě
Když máš hlad, nemůžeš se soustředit a navíc máš sklony k pesimismu. Měj vždy nějakou zdravou svačinku po ruce!

3. Nečekej, až ti bude fajn

Zlepšení sebekázně znamená změnu běžné rutiny, což může být nepříjemné a ne každý den se na to cítíš. Počítej s tím, že to bude chvíli trvat, než se ve svém novém režimu budeš cítit přirozeně a dobře.

4. Naplánuj si různé odměny

Sebekázeň neznamená, že se budeš jen omezovat a trestat:) Ale ano, sebekázeň může být těžká. Odměň své úsilí.

5. Odpusť si a jdi dál

Nastavit si v sobě nový mindset není lehká věc. Někdy to bude jako na houpačce. Klíčem je neustávat a jít dál. Potkal tě neúspěch, uvědom si, co to způsobilo, a pokračuj. Frustrace a obviňování ti nepomůžou. Odpusť si a co nejdříve se vrať na cestu ke svému cíli.

Jaké problémy jsi měl nebo máš se svou sebekontrolou? Co je tvůj největší strašák a v čem by ses chtěl zlepšit??